Tips til at optage gruppeinterviews

Fem tips til at optage gruppeinterviews, der gør transskribering nemmere.

Gruppeinterviews er en effektiv metode til at indsamle information og perspektiver fra flere personer på én gang. For at få mest muligt ud af disse interviews er det vigtigt at sikre, at optagelserne er af høj kvalitet og lette at transskribere. Her er fem tips til at optage gruppeinterviews, der gør transskribering nemmere.

Brug kvalitetsudstyr

Investér i en god lydoptager og eksterne mikrofoner for at sikre en tydelig og ren lyd. Placer mikrofonerne strategisk rundt om bordet eller i rummet, så alle deltagere kan høres klart. Undgå at bruge indbyggede mikrofoner i smartphones eller laptops, da de ofte har dårligere lydkvalitet og er mere følsomme over for baggrundsstøj.

Vælg et passende lokale

Vælg et stille, lukket rum uden forstyrrende baggrundsstøj som ventilation, trafik eller samtaler fra nærliggende rum. Undgå at holde interviewet i et rum med dårlig akustik, som f.eks. et stort lokale med ekko.

Introducer deltagere og hold styr på talerækkefølgen

Bed hver deltager om at præsentere sig selv i begyndelsen af interviewet, og notér deres navne og evt. stemmekarakteristika. Under interviewet kan du opfordre deltagere til at nævne deres navn, før de taler, eller benytte en synlig metode til at angive talerækkefølgen, som f.eks. at give en genstand videre.

Styr samtalen og hold fokus

Som interviewer er det din opgave at styre samtalen og sikre, at den ikke går for meget i forskellige retninger. Opfordr deltagere til at tale én ad gangen og undgå at tale i munden på hinanden. Giv klare instruktioner og stil præcise spørgsmål, så samtalen forbliver struktureret og overskuelig.

Lav korte pauser og opsummeringer

Indfør korte pauser mellem emner eller spørgsmål, så du får tid til at notere vigtige pointer og forberede dig til næste emne. Opsummeringer undervejs kan også hjælpe med at holde styr på, hvad der er blevet sagt og hvilke emner, der endnu skal dækkes.

Konklusion

Ved at følge disse fem tips kan du gøre dine gruppeinterviews nemmere at transskribere og sikre en høj kvalitet af dit interview. En klar og struktureret optagelse vil gøre det lettere for dig at analysere og forstå de forskellige perspektiver og meninger, der præsenteres under gruppeinterviewet.


Kom i gang med automatisk transskribering.

Læs flere artikler.

Skabt i Aarhus af maragu